Kyánamid vápenatý proti burine - ako ho správne používať

Čo je to kyánamid vápenatý?

Toto hnojivo sa tiež ponúka pod názvom "Perlka". Obsahuje okolo 20 percent dusíka vo forme kyanamidu vápenatého (CaCn2). Obsah vápna je okolo 55 percent, plus malé množstvo dusičnanov.

tiež čítať

  • Skutočne rúno pomáha proti burine a ako sa kladie?
  • Kyánamid vápenatý - prevencia machu v trávniku
  • Pomáha železné hnojivo proti burine?

Niektoré mikroorganizmy a voda dostupná v pôde premieňajú kyánamid vápenatý na látky dostupné pre rastliny. Najprv sa vyrába hasené vápno a veľmi toxický vo vode rozpustný kyánamid. Táto látka je zodpovedná za herbicídny účinok hnojiva. Mikroorganizmy ju behom dvoch týždňov prevedú na neškodnú močovinu a nakoniec na dusičnan. Na zemi nezostali žiadne zvyšky.

Čo sa myslí nehaseným vápnom?

Jedná sa o oxid vápenatý, ktorý sa používa v profesionálnom poľnohospodárstve na zlepšenie ťažkých pôd. Používanie nie je ľahké kvôli jeho silnému leptavému účinku. V prípade kontaktu s očami môže nelakované vápno viesť k oslepnutiu a pri nesprávnom použití poškodiť pôdny život. Ako hobby záhradník by ste sa ho preto mali zdržať.

Ako môžem použiť kyanamid vápenatý ako herbicíd?

Pri vápnení podlahy by ste mali určite venovať pozornosť nasledujúcim bodom:

  • Dodržujte dávkovanie vytlačené na obale.
  • Granule rovnomerne rozložte po celej ploche.
  • Pôda alebo trávnik nesmú byť príliš vlhké.
  • Nepoužívajte výrobok na silne oslabené rastliny alebo na čerstvo zasiate trávnaté plochy.
  • Noste ochranné rukavice a nikdy nevdychujte stopy látky.

Pri správnom použití produkt vnikne asi dva až tri centimetre do pôdy a spoľahlivo zničí plytké korene, sadenice a mladé rastliny.

Kedy môžem použiť kyánamid vápenatý?

Perlku si môžete v záhrade natrieť od marca do septembra. Na jar by ste ho mali nanášať dva týždne, v lete aspoň týždeň pred plánovanou výsadbou. Takto dlho trvá v závislosti od teploty odbúranie toxínov.

Ak chcete použiť prípravok na existujúce kultúry, mali by ste to robiť opatrne. Predávkovanie môže spôsobiť vážne poškodenie rastlín.

Ak hnojíte trávnik týmto prostriedkom, môžu aj najmenšie presahy rozmetadla viesť k zničeniu nielen machu a buriny, ale aj zničenia rastlín trávnika v týchto oblastiach. Mladé rastliny a čerstvo nastavená zelenina môžu zomrieť, rovnako ako nežiaduce buriny.

Tipy

V niektorých rokoch sa nudibranch stáva skutočnou nepríjemnosťou. Kyánamid vápenatý účinkuje proti vyliahnutým slimákom aj proti ich znáške. Tu postačuje 30 gramov kyánamidu vápenatého na meter štvorcový. Aplikáciu opakujte po niekoľkých týždňoch.