Vytváranie súkromnej obrazovky z kameňa - najlepšie nápady, tipy a triky

Predbežné úvahy pred vybudovaním kamenných sít

Skôr ako začnete vo vlastnej záhrade stavať ochrannú clonu z kameňa, mali by ste si najskôr ujasniť najdôležitejšie otázky týkajúce sa nasledujúcich faktorov:

  • právne predpisy / požadované povolenia
  • Stabilita podložia
  • Materiálové a povrchové prevedenie
  • Ekologická alebo praktická pridaná hodnota postaveného kamenného múru

tiež čítať

  • Postavte kamenný múr ako obrazovku ochrany súkromia
  • Nápady na tvorivú obrazovku ochrany súkromia v záhrade
  • Do plotu zasuňte ochrannú clonu

V mnohých prípadoch môže byť na postavenie kamenného múra na ochranu súkromia potrebné úradné povolenie zodpovedného stavebného úradu. Potom prichádzajú na rad aj predpísané minimálne vzdialenosti od hranice pozemku. Okrem toho steny z prírodného kameňa alebo kamenných košov, na rozdiel od výsadby živého plotu, vyžadujú presné preskúmanie príslušného podložia. Obyčajná pôda sa totiž môže pod často podceňovanú váhu kamenného múru potopiť, podkopať alebo jednoducho ustúpiť. V takom prípade môžu pri páde kamennej steny dôjsť k životu nebezpečným nehodám. Zatiaľ čo tehlové múry a gabiony ťažko ponúkajú nejaké ekologické výklenky, múr z prírodného kameňa môže vo svojich trhlinách ponúkať biotop vzácnych rastlín a živočíchov.

Zabezpečenie prostredníctvom vhodnej základne

Ak bude k dispozícii súhlas na výstavbu plánovaného kamenného múru, môžu sa začať prípravné práce. Pozdĺž plánovaného priebehu kamennej steny je spravidla vykopaný priekopa, ktorá je najskôr vyplnená trochou hrubého štrku a potom opatrená nosným základom zo základných kameňov alebo betónu. Pretože to z dlhodobého hľadiska spôsobuje prekážku v zahniezdení sa v záhrade, mali by sa do svahovitých plôch vo forme rúrok alebo prázdnych šácht integrovať vývody pre káble alebo voda tečúca pod zemou. Len čo sa tento základ vytvrdí a unesie, v závislosti od materiálu, sa môže začať s výstavbou skutočnej ochrany súkromia.

Z demolačného materiálu postavte ochrannú clonu

Keď sú zbúrané staré domy, nie je neobvyklé, že vyjdú na povrch tehly a prírodné kamene, ktoré sú príliš dobré na to, aby sa dali vyplniť ako suť. Pri stavbe kamenného múru v záhrade nezáleží na tom, či jednotlivým kameňom ešte zostanú zvyšky malty z predchádzajúceho použitia. Kamenný múr z recyklovaných kameňov ponúka skôr akúsi patinu, ktorá umožňuje okamžité organické začlenenie novo vytvoreného muriva do krajinného dizajnu. Ak sa namiesto striktne geometrickej konštrukcie zvolí zrúcaninový vzhľad, vznikne zvláštne kúzlo s romantickým faktorom.

Gabióny ako súčasné obrazovky ochrany súkromia

Názory záhradných plánovačov a záhradníkov sa pri gabionoch často líšia: Tieto kamenné koše ponúkajú niektoré výhody týkajúce sa schvaľovacieho procesu, pretože zvyčajne nemajú pevné ukotvenie k zemi a (aspoň teoreticky) sa dajú kedykoľvek rýchlo odstrániť. Pomerne členitý vzhľad sutinových kameňov a tyčí z pozinkovanej ocele však nemožno nevyhnutne kombinovať s každým typom architektúry a dizajnu krajiny. Je však celkom možné napríklad zazeleniť stenu z gabionov jednoročnými alebo viacročnými popínavými rastlinami.

Tipy

Čím vyššia je kamenná stena v záhrade, tým vyššie sú požiadavky na stabilitu a bezpečnosť pri prevrátení. Ako kompromis medzi výškou obrazovky na ochranu súkromia a vynaložením primeraného úsilia sa odporúča zostaviť vyvýšený záhon z kameňov a potom ho zasadiť pomerne vysokou zeleninou alebo kvetmi.